زیرزمین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زیرزمین بخشی از ساختمان است که به‌طور کامل یا نیمه زیرِ زمین ساخته شده.

زیرزمین همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم و سریال