پایه و زیرپایه در گام سی دربارهٔ این پرونده بشنوید . آکوردهای دو ماژور و سی بمل ماژور.

در تئوری موسیقی، زیرپایه[۱] یا زیرتونیک (ترکیبی از «زیر» و واژهٔ فرانسوی tonic) حاصل پایین‌آوردن هفتمین درجه در گام دیاتونیک به اندازهٔ نیم‌پرده است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • منصوری، پرویز (۱۳۷۴). تئوری بنیادی موسیقی. تهران: نشر کارنامه. شابک ۹۶۴-۴۳۱-۰۰۷-۱.