ساختار شیشه‌ای

شیشه‌ها دسته‌ای از جامدات آمورف هستند که ساختار اتمی غیرتعادلی[۱] با نظم کوتاه برد دارند. در اغلب موارد وجود پیوند شیمیایی کوالانت دلیل ایجاد نظم کوتاه‌برد است.[۲]

ساختار شیشه‌ای سیلیکا. با اینکه تعداد پیوندهای هر گونه اتمی ثابت است (نظم کوتاه‌برد) ولی ساختار دارای نظم بلند دامنه نیست
ساختار بلوری سیلیکا (نظم بلند دامنه)

تئوری‌های شیشه‌سازی ویرایش

تئوری‌های مختلفی برای پیش‌بینی امکان ایجاد شیشه در مواد مختلف پیشنهاد شده‌است که برخی از آنها قابلیت شیشه‌سازی را از دیدگاه امکان ایجاد ساختار شیشه‌ای بررسی می‌کند. در این میان، تئوری شبکه نامنظم بر عدم وجود نظم بلند دامنه و تئوری بلورک بر وجود نظم کوتاه‌برد مبتنی است.[۳]

منابع ویرایش

  1. Eric Le Bourhis, Glass, Mechanics and Technology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008 ISBN 978-3-527-31549-9 p.53
  2. Paolo M. Ossi, Disordered Materials, An Introduction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 978-3-540-29609-6 p.96
  3. Arun K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, 1994 ISBN 0-12-714970-8 p.29 p.39

منابعی برای مطالعهٔ بیشتر ویرایش

  • Jürn W. P. Schmelzer and Ivan S. Gutzow, "Generic Theory of Vitrification of Glass-Forming Melts" in "Glasses and the Glass Transition", WILEY-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, Weinheim 2011 ISBN 978-3-527-40968-6 p.91

جستارهای وابسته ویرایش