باز کردن منو اصلی

سادات طباطبایی نام سلسله‌ای از سادات است که نسب خود را به حسن بن علی می‌رسانند. جد طباطباییان ابراهیم بن اسمعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنی بن الامام ابی محمد الحسن بن علی بن ابیطالب، معروف به ابراهیم طباطبائی یا ابراهیم طباطبا می‌باشند.

ابراهیم پدر طباطبا قادر به تلفظ حرف ق نبوده است و به جای آن طاء ادا می کرده است. گفته شده نام طباطبا از آن‌جاست که ابراهیم بن اسماعیل روزی از مستخدم خود قبایی طلب می‌کند و به‌جای قباقبا، طباطبا می‌گوید. طباطبا از اصحاب جعفر صادق و راویان حدیث او بوده است.

محتویات

علمای خاندان طباطباییویرایش

سادات طباطبایی دیباویرایش

چون یکی از اجداد خانواده بنام میر اسمعیل (جدّ بیست و یکم از امام حسن مجتبی) همیشه زربفت حریری می‌پوشید، بدین سبب به اسمعیل دیباج مشهور بود در یک جمع خانوادگی (به سال ۱۳۱۳ خورشیدی) نام دیبا (با حذف ج) انتخاب و بعد از کلمه طباطبائی بنام خانواده اضافه گردید. اکنون عده‌ای از افراد خانواده دارای شناسنامه دیبا و عده‌ای شناسنامه طباطبائی دیبا و عده ای دیگر روحانی طباطبایی می‌باشند.

جدّ اعلای این خانواده حاج میرزا علی‌اصغر مستوفی پسر میرزا رفیع بن میر ابیطالب وزیر بوده که نسبت وی در ۳۲ پشت مشروح به محمد بن عبدالله و حسن مجتبی می‌رسد:

محمّد (پیامبر اسلام) - علی و فاطمه - حسن مُجتبی - حسن مثنّی - ابراهیم ابی‌حسن - اسماعیل - ابراهیم طبا - احمد - محمد الاصغر - میر احمد ابوعبدالله - میرمحمد ابوالحسن - میر علی عمادالدین - میرآباد - میرعماد - میراحمد - میر علی عمادالدّین - میر علی شهاب‌الدین - میرحسن - میرمحمّد کمال‌الدین - میر حسن فخرالدین - میر عمادالدین امیر حاج - میر جلیل امیر عبدالغفار - امیر عبدالوهاب - میر علی‌اکبر شاهمیر - میر اسمعیل دیباج - میرمحمد مجدالدین - میرمحمد صدرالدین - میرفتاح - میر رفیع میرطلب - میر علی‌اکبر - میرمحمد سعید - میر سلیم نایب‌الصدر - میر ابیطالب وزیر - میرزا رفیع - حاج میرزا علی‌اصغر مستوفی

پسران میرزا علی‌اصغر مستوفی عبارتند از حاج سید محمد رفیع ملقب به نظام‌العلماء - سید اسدالله خان ملقب به ناظم‌الدوله - سید محمود خان علاء‌الملک - سید فضل‌الله خان ملقب به وکیل‌الملک.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش