ساردین خال‌دار

ساردین خال‌دار
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: شگ‌ماهیان
سرده: Konosirus
گونه: K. punctatus
نام علمی
Konosirus punctatus

ساردین خال‌دار (نام علمی: Konosirus punctatus) نام یک گونه از تیره شگ‌ماهیان است.

منابع