سازوکار کانونی زمین‌لرزه، تغییرشکل‌های ناکشسانی که در سرچشمهٔ امواج لرزه‌ای روی می‌دهد را تشریح می‌کند. در مواردی که مرتبط با گسل است، سازوکار کانونی زمین‌لرزه به جهت‌گیری صفحهٔ گسل و بردار لغزش اطلاق می‌گردد.

منابعویرایش