باز کردن منو اصلی

سازوکار کانونی زمین‌لرزه، تغییرشکل‌های ناکشسانی که در سرچشمهٔ امواج لرزه‌ای روی می‌دهد را تشریح می‌کند. در مواردی که مرتبط با گسل است، سازوکار کانونی زمین‌لرزه به جهت‌گیری صفحهٔ گسل و بردار لغزش اطلاق می‌گردد.

منابعویرایش