ساقی یا می‌ریز به فردی گفته می‌شود که آب یا شراب به دیگری دهد.[۱] در اصطلاح عارفان واسطه فیض الهی است[۲] و ادبیات فارسی مشحون است از اشعاری که خطاب به ساقی سروده شده‌اند به حدی که منظومه‌های ساقی‌نامه نیز به وجود آمده‌اند. به‌طور مثال حافظ می‌گوید:

تصویر یک ساقی
یک ساقی آب در دوره قاجار
ساقیا لطف نمودی قدحت پر می بادکه به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

یا که شیخ بهایی سروده‌است:

ساقیا بده جامی زان شراب روحانیتا دمی برآسایم زین حجاب ظلمانی

ساقی در بسیاری از اشعار ممدوح است و مدح ساقی گاهی تا جایی پیش می‌رود که با معشوق برابری می‌کند. معروف‌ترین ساقی‌نامه متعلق به نظامی گنجوی، حافظ و رضی‌الدین آرتیمانی است[۲] اگرچه خیام نیز شعرهایی دربارهٔ شراب‌خواری دارد.[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. فرهنگ معین سرواژه ساقی
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی عمومی
  3. Wikipedia contributors, "Persian wine," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Persian_wine&oldid=399662681 (accessed January 28, 2011).