سامانه دانشگاهی

سامانه دانشگاهی به مجموعه‌ای از چند دانشگاه مرتبط به هم اطلاق می‌شود که از نظر جغرافیایی در نقاط مختلفی مستقر هستند. سامانه‌های دانشگاهی بیشتر بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا گسترش پیدا کردند به طوری که اکثر ایالت‌ها هم‌اکنون یک یا دو سامانه دانشگاهی دارند. سامانه‌های دانشگاهی نباید با دانشگاه‌های چند پردیسی اشتباه گرفته شوند. دانشگاه‌های چند پردیسی یک دانشگاه است که از چند پردیس مختلف تشکیل شده‌است در این ساختار تنها یک هیئت امنا و یک رئیس تعریف می‌شود ولی سامانه‌های دانشگاهی می‌تواند همه ساختارهای یک دانشگاه را داشته باشد.

آمریکاویرایش

ایرانویرایش

پانویسویرایش