میرزا علی فرزند میرزا حسن نامــوَر به سامی هزارجریبی (اهل هزارجریب تبرستان) نویسنده و سراینده ایرانی سدهٔ ۱۳ هـ.ق است. او مستوفی و ناظر شاهزاده حسینعلی میرزا فرزند فتحعلی‌شاه قاجار که فرمانفرمایی فارس را بر دوش داشت بود.[۱]

رضاقلی‌خان هدایت در مجمع الفصحاء دربارهٔ او چنین می‌نویسد :

خود در بدایت عمر مهما امکن بتحصیل علوم متداول پرداخته ، وجود مسعود خود را جامع کمالات ساخته . در انشاء نظم و انشاء نثر ماهر و قدرتش در هر دو ظاهر، خطش خوش و طرزش دلکش ، طبعش در کمال استعداد و با منش نهایت وداد. اکنون سال ها است که وی در شیراز و من در طهران متوطنیم و فرصت دیدار و لذت گفتار حاصل نگشته بی شبهه در نظم ترقی کرده و صاحب دیوان شده

بن‌مایهویرایش

  1. «سامی هزارجریبی در فرهنگ دهخدا». واژه‌یاب. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵.