ساناخت، که در فهرست‌های پادشاهی پس از خود با نام نِبکا نمایش داده شده، به گمانی نخستین یا دومین فرعون دودمان سوم مصر باستان بوده‌است. نام ساناخت به معنای «محافظت قوی» است.

دوران ویرایش

جایگاه تاریخی ساناخت میان دیگر فرعون‌های هم‌دوره خود نامشخص است. از نگره‌های مطرح دربارهٔ او این است که ساناخت با شهبانو نیماثاپ ازدواج کرده‌است که خود دختر فرعون خسه‌خموی بوده. ساناخت و نیماثاپ از این رو پدر و مادر جوزر بوده‌اند. دیدگاه دیگر اما این است که ساناخت، نبکا پسر شهبانو نیماثاپ بوده و بنیان‌گذار دودمان سوم. امروزه بیشتر ساناخت را به عنوان شاهی در دودمان سوم پس از جوزر در نظر می‌گیرند.[۱]

منابع ویرایش

  1. M. Verner (۲۰۰۱)، The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments، Grove/Atlantic، ص. ۱۰۵-۱۱۶، شابک ۰۸۰۲۱۱۷۰۳۱

پیوند به بیرون ویرایش