باز کردن منو اصلی

سانتریا ترکیبی است از مذهب کاتولیک، عبادت ارواح مردگان، و باورهای مذهبی به جا مانده از بردگان سیاه‌پوست، به ویژه از نیجریه. افراد زیادی به انجام دادن مناسک سانتریا می‌پردازند. آنها اجداد مرده خود را عبادت می‌کنند و عقیده دارند که آنها در دنیای ارواح زندگی می‌کنند و از آنها کمک و یاری می‌خواهند، درست مثل کاتولیک‌هایی که از قدیسان استمداد می‌کنند. سانتریا شرّ را اشاعه نمی‌دهد اما به قربانی کردن حیوانات می‌پردازد. به همین دلیل، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که سانتریا با شیطان‌پرستی رابطه دارد، در حالی که اصلاً چنین نیست.

منابعویرایش

  • موریاتی، آنتونی. روان‌شناسی ساتانیسم، (شیطان‌پرستی). ترجمهٔ مهدی گنجی (ویراست حمزه گنجی). نشر ساوالان.