ستون نما نوعی المان معماری است که معمولاً در سازه های بنایی با دیوار باربر ایجاد می شود. در واقع ستون نما نوعی برجستگی در سطح دیوار است که نقش معادل ستون را بازی می کند. این المان در معماری گذشته بیشتر رایج بوده است. چنان چه در داخل این المان از مصالح ساختمانی مقاوم تر مانند ملات یا میگرد استفاده شود توان باربری دیوار را در برابر بارهای متمرکز افزایش می دهد. در ساختمان سازی مدرن، این المان بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرده و نقش باربری به ستون ها منتقل شده است.

جزییات یک "ستون نما" در وروری یک ساختمان در شهر سیدنی استرالیا