سُتوننوعی سازه است به شکل عمودی که معمولاً برای انتقال و حمل بار ساختارهای بالایی به ساختارهای زیرین ایجاد می‌شود. ساختارهای مهندسی با هدف مشابه عبارتند از تاق و فرسب. البته ستون ممکن است وزن هیچ ساختاری را تحمل نکند و تنها برای زیبایی باشد. در مهندسی سازه، ستون به عضوی گفته می‌شود که نیروی فشاری را تحمل کند؛ بنابراین در ستون‌ها، بحث کمانش مطرح و عاملی تعیین‌کننده‌است. رفتار کمانشی ستون با پارامتری بنام ضریب لاغری (KL/r) تعریف می‌شود.

پلان و جزئیات ستون‌های تخت جمشید

تاریخچهویرایش

در معماری مصر باستان ایمهوتپ معمار ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد از ستون‌های سنگی استفاده کرد که سطح کنده‌کاری شده آن‌ها نمایش دهنده دسته‌های نی بود. بعضی از زیباترین نمونه‌های ستون دنیای باستان در ایران روزگار امپراطوری هخامنشیان و در تخت جمشید دیده می‌شود. ستون در کل به ۲ دسته بتنی و فلزی تقسیم می‌شود. ستون‌هایی که در تخت جمشید و دیگر بناهای تاریخی ساخته شده‌است در حقیقت از اصول نری و مادگی برای درهم کشیدن این ستون‌ها استفاده می‌شود. این امرموجب یک تکه شدن انواع ستون‌ها می‌باشد که در شکوه وخلای این بناها و همچنین نقش ایستایی آن نقش مهمی دارد.

گونه‌های ستونویرایش

  • ستون دوریک
  • ستون کرینتی
  • پیل‌پا
  • پالار
 
ستونهای کرینتی معبد بعل ۳۲ میلادی در پالمیرای سوریه

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Collumn