ستون پهلوان‌پیکر

ستون پهلوان‌پیکر گونه‌ای ستون حامل در معماری غربی است که در آن شکلی از پیکر تناور مردانه بر روی ستون تراشیده یا گچ‌بری می‌شود.

یک ستون پهلوان‌پیکر به شکل تلامون.

رومیان این نوع ستون را تِلامون می‌نامیدند زیرا نزد ایشان بیشتر از شکل تلامون، شخصیت اسطوره‌ای یونانی برای ساخت چنین ستون‌هایی استفاده می‌شد.

گونهٔ زنانهٔ این‌گونه ستون‌ها ستون زن‌پیکر نام دارد.

نمونه‌هاویرایش

منابعویرایش

  • King, Dorothy, "Figured supports: Vitruvius’ Caryatids and Atlantes," Numismatica e Antichità Classiche, Quaderni Ticinesi, XXVII, 1998.
  • برابرهای فارسی از: مرزبان، پرویز و معروف، حبیب، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (معماری، پیکره‌سازی، نقاشی)، ویرایش سوم، تهران: سروش ۱۳۷۷ خورشیدی.