ستیغ تهیگاهی

عبارتست از برآمدگی دوطرف استخوان لگن افراد

سِتیغ تهیگاهی یا ستیغ خاصِره‌ای یا ایلیاک کرست (انگلیسی: Iliac crest) به سطح فوقانی بال‌های استخوان تهیگاهی گفته می‌شود. این بخش از خار تهیگاهی بالایی پیشین (ASIS) تا خار تهیگاهی بالایی پسین (PSIS) امتداد دارد.

ستیغ تهیگاهی
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینcrista iliaca
TA98A02.5.01.106
TA21322
FMA16914

بیشتر عضلات دیوارهٔ پیشین (قُدامی) بیرونی شکم مانند ماهیچه مایل درونی شکم، ماهیچه مایل بیرونی شکم و ماهیچه عرضی شکمی و سایر عضلات مانند ماهیچه پشتی بزرگ به این قسمت متصل هستند.

ستیغ خاصره‌ای در تمامی طولش در حاشیه پایینی کمر لمس می‌شود و بالاترین نقطه آن در سطح مهره چهارم کمری (L4) قرار گرفته و حدود ۵–۴ سانتی‌متر از پایین‌ترین قسمت حاشیه دنده‌ای فاصله دارد.

جستارهای وابسته

ویرایش

استخوان تهیگاهی


منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش