ستیهندگی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ستیهندگی[۱] یا آنتاگونیسم به دید کلی معاشرت غیراجتماعی انسان‌هاست.

دربارهٔ واژهویرایش

ستیهندگی برابر فارسی واژهٔ آنتاگونیسم می‌باشد.[۲] ستیهندگی برگرفته از «ستیهنده + ی (پسوند مصدری)»[۳]، ستیزی است که با لجاجت و جنگ و سرکشی و نافرمانی باشد. واژهٔ آنتاگونیسم از ریشهٔ یونانی «آنتی»(anti) به معنای ضد و «آگونیسما»(agonisma) به معنای ستیزه می‌باشد. این واژه در آلمانی به شکل Antagonismus و در انگلیسی به شکل antagonism می‌باشد.

روشن‌سازیویرایش

ستیهندگی بیش از همه در بافت فلسفهٔ اجتماعی و در ارتباط با تضاد، نزاع و آشتی ناپذیری به کار می‌رود. این اصطلاح را نخستین بار کانت برای نامیدن «معاشرت غیراجتماعی انسان‌ها» به کار برد. بر پایهٔ نگرهٔ مارکسیستی جامعه، هر جامعهٔ شکافته به طبقات، به طور الزامی آنتاگونیستی است، یعنی مشخصهٔ آن تضاد منافع آشتی ناپذیر است، که این تضادها در نگرش کارل مارکس تنها در یک جامعهٔ بی طبقه (کمونیستی) از بین می‌روند.

پانویسویرایش

  1. فرهنگ فلسفی دودِن، ترجمه‌ٔ رحمان افشاری و واهیک کشیش زاده
  2. فرهنگ فلسفی دودِن، ترجمهٔ رحمان افشاری و واهیک کشیش زاده
  3. فرهنگ واژهٔ دهخدا

منابعویرایش

  • فرهنگ فلسفی دودِن، ترجمه‌ٔ رحمان افشاری و واهیک کشیش زاده