سده بوکر

سده بوکر (به عبری: שדה בוקר) کیبوتصی در صحرای نگب، واقع در استان جنوب اسرائیل است.

کومه بن گوریون در سده بوکر واقع است.