سده ۱۴ (قمری)

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰

قرن ۱۴ قمری یا سده چهارده (قمری) در تقویم هجری قمری به فاصله سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ قمری گفته می‌شود.

رویدادهاویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

سید محمد شریف تقوی شیرازی

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش