سده ۱ (خورشیدی)

سده ۱ (خورشیدی) در گاهشماری هجری خورشیدی از ۱ فروردین سال ۱ تا ۲۹ اسفند سال ۱۰۰ هجری خورشیدی (برابر ۱۹ مارس ۶۲۲ تا ۱۷ مارس ۷۲۲ میلادی) است.

سده‌ها: سده - سده ۱ - سده ۲
دهه‌ها: ۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

پاپ آندرونیکوس پاپ اسکندریه

منابعویرایش