سده ۱ (خورشیدی) در گاه شماری هجری خورشیدی از ۱ فروردین سال ۱ تا ۲۹ اسفند سال ۱۰۰ هجری خورشیدی (برابر ۱۹ مارس ۶۲۲ تا ۱۷ مارس ۷۲۲ میلادی) است.

سده‌ها: سده - سده ۱ - سده ۲
دهه‌ها: ۰۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

منابع ویرایش