سراب (ابهام‌زدایی)

سَراب می‌تواند در معانی زیر به کار رود:

  • سراب: خطای دید در هوای گرم که باعث مشاهدهٔ آب در سطح زمین می‌شود.

مکان‌ها ویرایش

رسانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش