سُرخداریان (Taxaceae) تیره‌ای از کاج‌سانان با شش سرده و سی گونه درختی یا درختچه‌ای دوپایه و همیشه‌سبز که عمدتاً در نیمکره شمالی پراکنده هستند؛ شاخه‌های این گیاهان از برگ‌های متناوب سوزنی پوشیده شده‌است و دانه‌های معمولاً منفرد آن‌ها دارای دانه‌پوشی است که حیوانات آن را می‌خورند و به این ترتیب دانه‌ها منتشر می‌شوند.

سرخداریان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
دسته: مخروطیان
رده: Pinopsida
راسته: کاج‌سانان
تیره: سرخداریان
S.F. Gray
سرده‌ها

Taxaceae sensu stricto
سرخدار (سرده)
Pseudotaxus
Austrotaxus
——
آلوسرخداران
Torreya
Amentotaxus
سرخدار آلو

منابع ویرایش

برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی: دفتر هشتم. بازدید: اکتبر ۲۰۱۱.