مخروطیان
محدودهٔ زمانی: کربونیفر پسین - امروز
Araucaria heterophylla 01.jpg
درخت‌های :
کاج مطبق (اشکوبیان)
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
شاخه: مخروطیان
رده: ناژویان
راسته‌ها و تیره‌ها

راسته کوردایتالس
راسته کاج‌سانان

تیره کاجیان
تیره مطبق‌کاجیان
تیره بوداکاجیان
تیره کاج‌های چتری
تیره سرویان
تیره آلوسرخداران
تیره سرخداریان

راسته ووجنووسکیالس
راسته ولتزیالس

مَخروطیان (نام علمی: Pinophyta) دسته‌ای از انواع درختان همیشه‌سبز هستند از رده ناژویان (Pinopsida).

مخروطیان درختانی نظیر کاج و سرو و غیره می‌باشند که دانه‌هایشان را در داخل مخروط‌های چوبی به وجود می‌آورند. در این گیاهان گل وجود ندارد و مخروط‌های نر و ماده جدا از هم بوده و گاهی بر روی دو درخت جدا می‌رویند.کاجیان

مطبق‌کاجیانبوداکاجیان

کاج چتری ژاپنی
سرویان
آلوسرخداران
سرخداریان
درخت‌های این شاخهویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Pinophyta," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinophyta&oldid=194314127 (accessed March 5, 2008).