سرخرگ‌های کمانی کلیه

سرخرگ‌های کمانی کلیه (به انگلیسی: Arcuate arteries of the kidney) از مجوموعه رگ‌های مربوط به گردش خون کلیوی (به انگلیسی:renal circulation) هستند. سرخرگ‌های کمانی در مرز میان درون بخش و برون بخش کلیه واقع شده‌اند. سرخرگ‌های کمانی به دلیل شکل کمان مانند و قوسی درون‌بخش کلیه کمانی شکل‌اند.

سرخرگ: سرخرگ‌های کمانی
Kidney PioM.png
Arcuate arteries visible but not labeled
Gray1128.png
Scheme of renal tubule and its vascular supply
(arterial arch labeled at center left)
لاتین Arteriae arcuatae renis
خاستگاه Interlobar artery   
شاخه‌ها Vasa recta and interlobular arteries
سیاهرگ Arcuate vein

جستارهای وابسته

منابع