سرخرگ تهیگاهی مشترک

(تغییرمسیر از سرخرگ ایلیاک مشترک)

سرخرگ تهیگاهی مشترک یا شریان ایلیاک مشترک (به انگلیسی: Common iliac artery) دو شریان بزرگ هستند که از انتهای آئورت منشا گرفته به دو شریان ایلیاک داخلی و خارجی تقسیم می شوند. شریان آئورت شکمی مقابل مهره چهارم کمری به دو بخش راست و چپ تقسیم میشود که این دو شریان (سرخرگ تهیگاهی مشترک چپ و راست) هرکدام خون دهنده اصلی نواحی لگن و اندام تحتانی یک طرف هستند.

سرخرگ: سرخرگ تهیگاهی مشترک
Iliac artery bifurcation and aorta.PNG
Front of abdomen, showing surface markings for arteries and inguinal canal.
Gray539.png
Bifurcation of the aorta and the right iliac arteries - side view. Hypogastric artery is an old term for internal iliac artery. (Com. iliac. a. is visible at center bottom left.)
لاتین arteria iliaca communis
فهرست گری subject #155 613
خاستگاه abdominal aorta   
شاخه‌ها external iliac
internal iliac
سیاهرگ common iliac veins

این دو شریان در بالغین حدود چهار سانتی متر طول و یک سانتیمتر قطر دارند. این دو شریان در هر طرف به دو شاخه شریان ایلیاک خارجی و شریان ایلیاک داخلی تقسیم میشوند.

جستارهای وابستهویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003