باز کردن منو اصلی

سرخرگ تخمدانی (انگلیسی: Ovarian artery) سرخرگی است که در زنان خون اکسیژن‌دار را به تخمدان می‌رساند.

سرخرگ تخمدانی
Gray1170.png
Arteries of the female reproductive tract: سرخرگ زهدانی، ovarian artery and vaginal arteries.
Ovarschaf.jpg
جزئیات
لاتینarteria ovarica
خاستگاه
آئورت شکمی
شاخه‌ها
شاخه‌های لوله‌ای سرخرگ تخمدانی
سیاهرگ تخمدانی
پایانگاهتخمدان، رحم
شناسه‌ها
فهرست گریp.۶۰۳
دورلندز
/السویر
a_61/۱۲۱۵۵۳۲۰
واژگان آناتومیA12.2.12.086F
اف‌ام‌اِی14761
واژگان کالبدشناسی

خاستگاه آن آئورت شکمی و پراکندگی و پایان آن در میزنای، تخمدان، و لوله رحمی است.

شاخه‌های آن عبارتند از شاخه‌های میزنایی (ureteral) و لوله رحمی.

منابعویرایش