سرخرگ دهانی

سرخرگ دهانی سرخرگ کوچکی در بدن انسان است که خاستگاه آن سرخرگ آرواره‌ای بالایی (ماگزیلر) (از شاخه‌های شریان سبات بیرونی)و پراکندگی و اختتام آن در ماهیچه شیپوری[۱] و پرده‌های مخاطی دهان می‌باشد.

سرخرگ: سرخرگ دهانی
Buccal artery.png
شاخه‌های سرخرگ آرواره بالا
Gray511.png
Plan of branches of سرخرگ فکی
لاتین Arteria buccalis, arteria buccinatoria
فهرست گری subject #۱۴۴ ۵۶۱
خون‌رسانی گونه (کالبدشناسی) و buccinator muscle
فضای بین دنده‌ای هفتم و هشتم
خاستگاه سرخرگ فکی (2nd part)   
شاخه‌ها 7th and 8th posterior intercostal arteries

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه شیپوری

منابعویرایش

  1. bussinator