سرخرگ سینه‌ای درونی

(تغییرمسیر از سرخرگ سینه‌ای داخلی)

سرخرگ توراسیک داخلی (انگلیسی: Internal thoracic artery‎) یا شریان پستانی در انسان یکی از سرخرگ‌هایی است که از سرخرگ زیرترقوه‌ای جدا می‌گردند. این شریان در هر طرف در محاذات کناره خارجی استرنوم پایین می‌رود و یک چهارم قدامی جدار قفسه سینه و پستان را خونرسانی می‌کند و شاخه‌هایی مانند شاخه مدیاستینال، شاخه‌هایی به تیموس، جناغ و شش فضای بین دنده‌ای قدامی دارد. پس از رسیدن به مقابل فضای بین دنده‌ای ششم این شریان به دو شاخه انتهایی شریان موسکولوفرنیک و شریان اپی گاستریک فوقانی تقسیم می‌شود.

Internal thoracic artery
Grant 1962 406.png
Anterior Wall of the Thorax, labeled at center.
Gray522.png
Right internal thoracic artery and its branches. (Labeled under its old name the Internal mammary artery, at upper right.)
جزئیات
لاتینArteria thoracica interna,
(arteria mammaria interna)
خاستگاه
سرخرگ زیرترقوه‌ای
شاخه‌ها
Pericardiophrenic
Anterior intercostal branches
Musculophrenic
Superior epigastric
Perforating branches
Internal thoracic vein
شناسه‌ها
فهرست گریp.۵۸۳
سرعنوان پزشکیA07.231.114.891.525
دورلندز
/السویر
a_61/۱۲۱۵۶۳۰۹
واژگان آناتومیA12.2.08.029
اف‌ام‌اِی3960
واژگان کالبدشناسی

شاخه‌های انتهایی این سرخرگ در انتها با شاخه‌های شریان‌های توراسیک خارجی و بین دنده‌ای خلفی اناستوموز می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

سرخرگ زیرترقوه‌ای

نگارخانهویرایش

منابعویرایش