فرایند خنک شدن سرداب با بادگیر.

سَرداب یا سردابه خانه‌ای است که در زیر سطح زمین سازند تا در گرما به آن پناه برند و آب و مواد غذایی در آنجا نگاه می‌دارند تا خنک ماند.[۱][۲]

سرداب‌ها معمولاً با بادگیرها و قنات خنک می‌شده‌اند.

در اشعار فارسیویرایش

سردابه در اشعار فارسی نیز به کار رفته‌است. برای نمونه: خاقانی می‌گوید:

سردابه دید حجره فرورفت یک دو پیکرسی نهاده دیدبرآمد سه چار گام

نزاری قهستانی می‌گوید:

ز دیوان روی زمین دور باشبه سردابه قدس باحور باش

پانویسویرایش

  1. فرهنگ فارسی دهخدا
  2. فرهنگ فارسی معین