سرمایه، جلد ۱

سرمایه، جلد ۱ (آلمانی: Das Kapital, Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals) با نام کامل سرمایه، جلد ۱: فرایند تولید سرمایه کتابی اقتصادی نوشته فیلسوف و متفکر آلمانی کارل مارکس در سال ۱۸۶۷ است. این جلد تنها بخش از کتاب چند جلدی سرمایه؛ نقادی اقتصاد سیاسی است که در دوران حیات مارکس منتشر شده است. مارکس در این کتاب با تأکید بر فرایندهای تولید و شیوه تولید به نقد نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. پس از مرگ مارکس، فردریش انگلس یادداشت‌های او را گردآوری و بسط داد و در قالب سرمایه، جلد ۲ و سرمایه، جلد ۳ آنها را منتشر کرد.

از زمان انتشار کتاب سرمایه، جلد یک آن در کنار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول نوشته جان مینارد کینز بعنوان یکی از بزرگترین آثار تاریخ تفکر اقتصادی مطرح است. این کتاب متن محوری و اصلی اقتصاد مارکسی محسوب می‌شود.

پانویسویرایش

ویکی‌پدیا:Capital, Volume I