سرمایه پایدار

سرمایه پایدار (انگلیسی: Constant capital‎) در اقتصاد سیاسی، به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود، که در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری شده باشد. سرمایه پایدار نقطه مقابل سرمایه متغیر است و تمایز بین آنها به جنبه‌ای از نقش اقتصادی عوامل تولید در ایجاد ارزش افزوده جدید بازمی‌گردد. مفهوم سرمایه پایدار نخستین بار توسط کارل مارکس مطرح شد و اغلب در مکتب اقتصاد سیاسی مارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش