سرود ملی قطر

درود بر امیر (به عربی: السلام الأميري) نام سرود ملی کشور قطر است. متن سرود نوشته مبارک بن سیف الثانی است.

السلام الأمیری
درود بر امیر
Emblem of Qatar.svg

سرود ملی
 قطر

اشعارمبارک بن سیف الثانی
موسیقیعبدالعزیز ناصر
سال رسمیت۱۹۹۶
نمونهٔ صوتی
السلام الأمیری (بی‌کلام)

متنویرایش

متن عربی برگردان فارسی

قسما بمن رفع السماء
قسما بمن نشر الضیاء
قطر ستبقی حرة تسمو
بروح الاوفیاء
سیروا علی نهج الألی سیروا
وعلی ضیاء الانبیاء
قطر بقلبی سیرة
عز وأمجاد الاباء
قطر الرجال الاولین
حماتنا یوم النداء
وحمائم یوم السلام
جوارح یوم الفداء
قسما قسما
قسما بمن رفع السماء
قسما بمن نشر الضیاء
قطر ستبقی حرة تسمو
بروح الأوفیاء

سوگند به آنکه آسمان را برافراشت
سوگند به آنکه روشنایی گستراند
قطر همیشه آزاد خواهد بود
به یاری روان درست‌پیمانان
گام بگذار در راه والایان، گام بگذار
و در راه روشن پیامبران.
قطر در دل من، داستان
شکوه و آبرومندی است
قطر، سرزمین مردان کهن
آنان که فریادرس بوده‌اند
و در روزگار آشتی چونان کبوترانند
و در روز ازخودگذشتگی رزمنده‌اند
سوگند، سوگند
سوگند به آنکه آسمان را برافراشت
سوگند به آنکه روشنایی گستراند
قطر همیشه آزاد خواهد بود
به یاری روان درست‌پیمانان

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.