باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان ینقاق قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۴۱ نفر (۱۱۵ خانوار) بوده‌است.[۱]

ساکنان اولیه این روستا فارس بوده که قبل از انقلاب با ورود بلوچهاو سیستانی‌ها به این روستا و به علت درگیری اقوام باهم، فارس‌ها آنجا را ترک و در محلی دیگرسکونت می‌کنند که نام آن را گالیکش می‌گذارند (بعد از انقلاب گالیکش تبدیل به شهروبخش شده‌است) در حال حاضر ساکنان روستای سرچشمه ۹۰٪ بلوچ (سنی) و بقیه سیستانی (شیعه) می‌باشندکه از همزیستی مسالمت آمیزو ریشه ایی برخوردارند. جمیعت روستا در حدود ۷۵۰ نفر است.

منابعویرایش