سطح ایده‌آل

سطح ایده‌آل (به انگلیسی: Ideal surface) در شیمی و فیزیک، سطحی است که جامد، هموار، صلب، از نظر شیمیایی همگن و دارای مقدار پسماند زاویه تماس صفر باشد. پسماند صفر، هنگامی میسر می‌گردد که زاویهٔ پیشروی و زاویه پسروی با هم برابر باشند. به عبارت ساده‌تر، سطح ایده‌آل سطحی است که یک قطره، بر روی آن، دارای تنها یک زاویه تماس پایدار باشد.
همانگونه که در نگارهٔ ۱ مشخص است، یک قطره پس از قرار گرفتن بر روی سطح دارای زاویه تماس می‌گردد. بر سطح ایده‌آل، در صورت به هم خوردن سطح، قطره، به شکل اصلی خود بازمی‌گردد.

نگارهٔ ۱: قطره بر روی سطح و شمای زاویه تماس

قانون یانگویرایش

قانون یانگ روابط قطره و زاویه تماس را در سطح ایده‌آل بیان می‌کند:

 [۱]

که در آن ɣ انرژی آزاد سطح میان سطح‌های مختلف مایع و جامد و گاز و θ زاویه تماس است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. T. S. Chow (1998). "Wetting of rough surfaces". Journal of Physics: Condensed Matter. 10 (27): L445. Bibcode:1998JPCM...10L.445C. doi:10.1088/0953-8984/10/27/001.