سطح تحلیل (انگلیسی: Level of analysis‎) در علوم اجتماعی برای اشاره به مقیاس جامعه هدف تحقیق به کار برده می‌شود. مقیاس تحلیل در کنار واحد مشاهده به تعریف نمونه یک تحقیق کمک می‌کند.

سلسله مراتب سطوح تحلیل در علوم اجتماعیویرایش

سطح تحلیل خردویرایش

سطح تحلیل کلانویرایش

سطح تحلیل پیوندویرایش

سطح تحلیل پیوند یا میانی برای آشکار ساختن رابطه بین سطح تحلیل خرد و کلان به کار گرفته می‌شود.

سلسله مراتب در علوم سیاسیویرایش

در علوم سیاسی سطوح تحلیل به طور کلی در سه رده فرد، دولت، و روابط بین‌الملل تعریف می‌شوند. سطوح تحلیل به فهم اثر هرکدام بر دیگری با استفاده از قدرت سیاسی کمک می‌کند. معمولاً قدرت مفهومی است که این سطوح تحلیل را به هم مربوط می‌سازد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش