باز کردن منو اصلی

فرد یک شخص خاص است. فردیت حالت فرد بودن است؛ شخصی مجزا از دیگر اشخاص و دارای نیازها یا اهداف خود.

از قرن پانزدهم میلادی و قبل‌تر، و همچنین امروزه در زمینه‌های آمار و متافیزیک، فرد تقسیم‌ناپدیر بود، و نوعاً هر چیز تکی عددی را توصیف می‌کرد، ولی گاها به معنای «یک شخص» بود. از قرن هفدهم به‌بعد فرد نشان‌دهندهٔ جدا بودن همانند فردیت بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش