سعود بن محمد بن مقرن (زاده ۱۶۴۰ - درگذشته ۱۷۲۵) جد اعلای آل سعود بود. او از دودمان مقرن از طایفه بنی‌حنیفه از قبیله بکر بن وائل بود. او از ۱۷۲۰ تا ۱۷۲۵ حاکم درعیه بود.

سعود بن محمد بن مقرن آل مقرن
نخستین فرمانروای خاندان آل سعود
سلطنت۱۷۲۰ - ۱۷۲۵
پیشینمحمد بن مقرن
جانشینمحمد بن سعود آل مقرن
زاده۱۶۴۰ میلادی
شبه‌جزیره عربستان
درگذشته۱۷۲۵ میلادی (۸۵ سال)
درعیه
فرزند(ان)
۱- محمد بن سعود آل مقرن
۲- ثنیان بن سعود آل مقرن (فرزندان: عبدالله - یوسف - ابراهیم)
۳- مشاری بن سعود آل مقرن
۴- فرحان بن سعود آل مقرن
نام کامل
سعود بن محمد بن مقرن
دودمانآل مقرن
پدرمحمد بن مقرن آل مقرن
مادرفاطمه بنت علی

نسب ویرایش

نسب او را چنین برشمرده‌اند: سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهیم بن موسی بن ربیعه بن مانع بن ربیعه مریدی که قبیله مرده از تیره مسالیخ از طایفه بنی‌حنیفه از قبیله بزرگ بکر بن وائل می‌باشد.

منابع ویرایش