سعید بن احمد بن سعید

سعید آلبوسعید فرزند احمد (.... _ ۱۸۰۳) میلادی فرمانروای کشور پادشاهی عمان نام کامل وی: ( سعید بن احمد بن سعید البوسعیدی ) . سلطنت او از سال ۱۷۷۵ تا ۱۷۷۹ میلادی بوده‌است . او در سال ۱۷۷۹ توسط برادرش سلطان بن احمد برکنار شد.

سعید آلبوسعید
سلطنت۱۷۷۵-۱۷۷۹ میلادی
پیشیناحمد بن سعید البوسعیدی
جانشینسلطان بن احمد بن سعید
زادهرستاق
درگذشته۱۸۰۳
رستاق
نام کامل
سعید بن احمد بن سعید البوسعیدی
پدراحمد

زندگیویرایش

سعید آلبوسعید به از مرگ پدرش در شهر رستاق زاده شد. او شاعری خوش قریحه بود واشعاری زیبا دارد و بعد از عمر طولانی در سال ۱۸۰۳ در شهرستان رستاق فوت کردند.

منابعویرایش

  • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
  • دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد ، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ،. چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(الأنساب)» ،. چاپ چهارم، سال انتشار ۱۹۹۴ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(أمارة زنجار وسلاطین عمان)» ،. چاپ سوم، سال انتشار ۱۹۷۷ میلادی.
  • لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، ، «(تاریخ عمان والخلیج)» ،. انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
  • بدوی، محمد، آلسعید، (دلیل أعلام عُمان) ، دانشگاه سلطان قابوس، مکتبه لبنان چاپ دوم، سال ۲۰۰۶ میلادی. (به عربی).
  • الهاشمی ، عبدالمنعم ، (مَوسُوعَة تاریخ اَلعَرَب) دارالبحار و مکتبة الهلال ، عام ۲۰۰۶