سلطان بن احمد بن سعید

سلطان آلبوسعیدی فرزند احمد (.... -۱۸۰۴) فرمانروای کشور پادشاهی عمان نام کامل وی: ( سلطان بن احمد بن سعید بن احمد البوسعیدی ) . سلطنت او از سال ۱۷۹۲ تا ۱۸۰۴ میلادی بوده‌است. در سال ۱۸۰۴ میلادی کشته شد.

سلطان بن احمد بن سعید
سلطنت۱۷۹۲-۱۸۰۴ میلادی
پیشینسعید بن احمد بن سعید
جانشینثوینی بن سعید بن سلطان
درگذشته۱۸۰۴
نام کامل
سلطان بن احمد بن سعید بن احمد البوسعیدی
پدراحمد

در دوران حکومتی سلطان بن احمد البوسعیدی تعداد اسطول وکشتی‌های دریائی عمانی دو برابر افزوده می‌شود.

منابعویرایش

  • السلطان:قابوس، البوسعید، موسوعة دلیل الأعلام: مسقط، چاپ اول، سال ۱۹۹۸ میلادی. (به عربی).
  • دکتر:القاسمی، سلطان، بن محمد ، «(تقسیم الإمبراطوریة العُمانیة)» ،. چاپ دوم، مطابع البیان التجاریة دبی: سال انتشار ۱۹۸۹ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(الأنساب)» ،. چاپ چهارم، سال انتشار ۱۹۹۴ میلادی.
  • العوتبی، سلمة، بن مسلم، الصحاری ، «(أمارة زنجار وسلاطین عمان)» ،. چاپ سوم، سال انتشار ۱۹۷۷ میلادی.
  • لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، ، «(تاریخ عمان والخلیج)» ،. انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی.
  • بدوی، محمد، آلسعید، (دلیل أعلام عُمان) ، دانشگاه سلطان قابوس، مکتبه لبنان چاپ دوم، سال ۲۰۰۶ میلادی. (به عربی).
  • الهاشمی ، عبدالمنعم ، (مَوسُوعَة تاریخ اَلعَرَب) دارالبحار و مکتبة الهلال ، عام ۲۰۰۶