محمد سعید پاشا

سیاست‌مدار مصری
(تغییرمسیر از سعید پاشا)

محمد سعید پاشا سومین فرمانروای مصر، در دوران عثمانی بود. وی فرزند «محمد علی پاشا» بنیان‌گذار دودمان خدیوی مصر بود و بااین‌که از سال ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳ به عنوان والی مصر با سلطان عثمانی بیعت کرده‌بود ولی عملاً حکومتی مستقل داشت.

سعید پاشا
والی مصر و سودان
Coat of arms of the Egyptian Kingdom 2.png
Muhammad Said Pascha 1855 Nadar.jpg
دوران۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳
نام کاملمحمد سعید پاشا
زادروز۱۸۲۲
درگذشت۱۸۶۳

محمد سعید پاشا ساختن کانال سوئز را که مقدر بود در زمان فرمانروایی پسر عمویش «خدیو اسماعیل پاشا» به پایان برسد آغاز کرد.

او دو بار ازدواج کرد. همسر اول: انجی hanem پسر از همسر اول: احمد شریف باشا همسر دوم: ملک BER پسران از همسر دوم hanem ها: محمد باشا toson،، محمود باشا

در حال حاضر وجود دارد یک عضو از اصل و نسب خانواده اش شاهزاده محمد فاروق شریف ارشد نوه احمد شریف باشا فرزند محمد سعید پاشا و در حال حاضر در اسکندریه زندگی می‌کنند

منابعویرایش

حکیمی، فتح‌الله، ممالک همجوار، شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکا چاپخانه دانش - اسفند ۱۳۳۳