سفر (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سَفَر جابه‌جایی انسان از محلی به محلی دیگر به هر منظوری یا هر مدتی گفته است.

سفر همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: