سقوط دولت کمونیستی افغانستان

سقوط دولت کمونیستی افغانستان: در ۸ ثور سال ۱۳۷۱، بعد از چهارده سال جنگ مجاهدین افغانستان، با ارتش شوروی و دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان رخ داده است. در این جنگ علاوه براحزاب اسلامی منطقه آسیا ۱۲۰ کشور غربی وشرقی با یک هزینه سنگین با دولت افغانستان که همرزم و متحد با افکار سیاسی دولت اتحاد شوروی بود در ستیز بودند. در این جنگ دو سوم افغانستان بر باد گردید.[نیازمند منبع]

منابعویرایش

  • برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان چاپ مطبعه دولتی کابل افغانستان سال ۱۳۵۹ ه ش ماده اول
  • رویدادهای افغانستان نوشته سلطان علی کشتمند صدراعظم افغانستان در مورد مذهب ملت افغانستان سال ۲۰۰۲ لندن