در سلاح های مدرن برای سرعت بیشتر و راحت تر مسلح شدن سلاح از ته لول و استفاده از قاب فشنگ(پوکه فشنگ)به عنوان محل باروت استفاده میشود‌. چند نمونه سلاح ته پر( ژ۳ ، ام۱گرند ،بردان و..)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش