باز کردن منو اصلی

سلسله اشکانی آلبانیای قفقاز، سلسله‌ای با اصالت پارتی بود که از قرن اول تا پنجم میلادی بر آلبانیای قفقاز حکم می‌راند. آنها شاخه‌ای از اشکانیان پارت بودند که به همراه حاکمان اشکانی ارمنستان و ایبری یک اتحادیه خانوادگی اشکانی را پدیدآوردند. بعدها مهرانیان جانشین سلسله اشکانی آلبانیای قفقاز شدند. مؤسس کاغانکاتواتسی مورخ فهرستی از ده پادشاه اشکانی آلبانیای قفقاز از از واچاگان اول دلاور در نیمه دوم قرن سوم تا واچاگان سوم پرهیزگار در قرن پنجم ارائه می‌دهد.

  • واچاگان دلاور
  • واچه ال
  • اورنیر
  • واچاگان دوم
  • میرهوان
  • ساتُی
  • آسای
  • اسواگن
  • واچه دوم
  • واچه سوم پرهیزگار

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش