باز کردن منو اصلی

سلطان رستم آق‌قویونلو پسر مقصودبیگ (بانی محلهٔ مقصودیهٔ تبریز) و نوهٔ اوزون حسن بود. وی از آوریل ۱۴۹۲ تا ژوئیهٔ ۱۴۹۷ به مدت ۵ سال سلطنت را عهده‌دار بود و پنجمین سلطان آق‌قویونلو محسوب می‌شود. رستم در سال ۱۴۹۷ از سلطان احمد شکست خورد و کشته شد.

سلطان رستم
دوران۱۴۹۷ – ۱۴۹۲ میلادی (۹۰۲ – ۸۹۷ هجری)
تاجگذاری۱۴۹۲ میلادی (۸۹۷ هجری) تبریز
نام کاملسلطان رستم بن مقصود بن اوزون حسن آق‌قویونلو
لقب(ها)پنجمین پادشاه آق‌قویونلو
پیش ازسلطان احمد بیگ
پس ازسلطان بایسنقر
دودمانآق‌قویونلو
پدرمقصودبیگ بانی محلهٔ مقصودیهٔ
دیناسلام

در دورهٔ سلطان رستم برای فقیران مقرری‌هایی (سیورغال) تعیین گشت که در کل دوران سلطنت آق‌قویونلو بی‌سابقه بود و او از این جهت به بخشندگی شناخته می‌شود.

در این دوره، بدیع‌الزمان میرزا، کوسه حاجی بایندر و کارکیا میرزا علی شورش کردند که همهٔ این شورش‌ها توسط سلطان رستم و لشکریان قاجارش سرکوب شد.

منابعویرایش