سلطان رستم

سلطان رستم، پسر مقصود بیگ و نوه اوزون حسن پنجمین سلطان آق‌قویونلو بود.

سلطان رستم
Rustam Bayandur.png
نگاره‌ای از سکه سلطان رستم
سلطنت۱۴۹۲–۱۴۹۷
نام کاملسلطان رستم بن مقصود بیگ بن سلطان اوزون حسن
زادگاهتبریز
درگذشته۱۴۹۷ (۹۰۲)
مکان مرگگرجستان
بعد ازسلطان بایسنقر
قبل ازسلطان احمد
سلسلهآق‌قویونلو
پدرمقصود بیگ

آیبه سلطان، رستم بیگ را از زندان نخجوان آزاد کرد و آن‌ها به تبریز آمدند. فرخ یسار حاکم شروانشاه سپاهی را برای حمایت از نوه اش بایسنقر فرستاد و میان سلطان بایسنقر و سلطان رستم جنگ رخ داد اما بایسنقر شکست خورد و کشته شد و رستم تاج‌گذاری کرد.

در دوره سلطنت سلطان رستم برای فقیران مقرری‌هایی تعیین گشت که در کل دوران سلطنت آق‌قویونلو بی‌سابقه بود. او از این جهت به بخشندگی شناخته می‌شود. در این دوره، بدیع‌الزمان میرزا، کوسه حاجی بایندر و کارکیا میرزا علی شورش کردند و همهٔ این شورش‌ها توسط سلطان رستم و لشکریان قاجارش سرکوب شد.

رستم در سال ۹۰۲ به جنگ با احمد گوده پرداخت و در نهایت از او شکست خورد و در گرجستان کشته شد.

منابعویرایش