سنبله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سُنبُله در موارد زیر به کار می‌رود: