سنتز

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سَنتِز یا هَندایِش (از یونانی syn «هم، با» و thesis «دادن، گذاشتن») به یکی از موردهای زیر بازبرد دارد: