سنت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سنت می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: