سه‌جمله‌ای

سه‌جمله‌ای (انگلیسی: Trinomial) در جبر مقدماتی به چندجمله‌ای گفته می‌شود که شامل سه تک‌جمله‌ای است.

نمونه‌ها

  1.   با متغیرهای  
  2.   با متغیرهای  
  3.   با متغیرهای  
  4.   که در آن   متغیر ثابت است و   مقادیر ثابت نامنفی صحیح و   ضرایب دلخواه هستند.

معادله سه‌جمله‌ای

معادله سه‌جمله‌ای یک معادله چند جمله ای است که شامل سه جمله است. به عنوان مثال معادله  [۱]

برخی از سه جمله‌ای‌های برجسته

  • اتحاد جمع یا تفاضل مکعبات:
 
  • نوع مخصوصی از سه جمله‌ای‌ها را می‌توان به فرم زیر تجزیه کرد:
 
 

جستارهای وابسته

منابع

  1. Corless, R. M.; Gonnet, G. H.; Hare, D. E. G.; Jerey, D. J.; Knuth, D. E. (1996). "On the Lambert W Function" (PDF). Advances in Computational Mathematics. 5 (1): 329–359. doi:10.1007/BF02124750.