سه‌گانه نیویورک

سه‌گانهٔ نیویورک ( به انگلیسی: The New York Trilogy ) مجموعهٔ سه رمان از نویسندهٔ پست‌مدرن آمریکایی، پل استر است. این سه رمان که هر یک داستان جنایی و شخصیت‌های داستانی مجزایی از هم دارند تنها به سبب مکان مشترک سه گانه تشکیل داده اند. این سه رمان شامل شهر شیشه ای، ارواح و اتاق دربسته هستند.

سه‌گانهٔ نیویورک
نویسنده(ها)پل استر
برگرداننده(ها)شهرزاد لولاچی و خجسته کیهان
کشورآمریکا
زبانانگلیسی
تاریخ نشر
۱۹۸۷
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۴
شمار صفحات۴۵۵ صفحه به فارسی
شابکشابک ‎۰−۵۷۱−۱۴۹۲۵−۱

منابع ویرایش

  • پل استر (۱۳۸۴سه‌گانهٔ نیویورک، ترجمهٔ شهرزاد لولاچی و خجسته کیهان، نشر افق، ص. پشت جلد، شابک ۹۶۴-۳۶۹-۱۵۷-۸