سوخت هسته‌ای به موادی گفته می‌شود که می‌توان از آن‌ها برای تولید انرژی هسته‌ای استفاده کرد. تاکنون رایج‌ترین سوخت هسته‌ای، مواد شکافت‌پذیر مانند اورانیوم و پلوتونیوم بوده‌اند که از چرخه سوخت هسته‌ای بدست می‌آیند. برخی مواد مانند دوتریوم و تریتیوم و هلیوم۳ که در فرایند همجوشی هسته‌ای بکار می‌روند نیز به عنوان سوخت هسته‌ای در نظر گرفته شده‌اند.

تولید سوخت هسته ای ویرایش

برای تولید سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده به یک کارخانه تولید سوخت منتقل شده و در آنجا به پودر اورانیوم دی‌اکسید تبدیل می شود. در مرحله بعد این پودر فشرده می شود تا گلوله های سوخت کوچکی ایجاد شود و برای تولید ماده سرامیکی سخت گرم می شود.

سوخت هسته تی برای هاولین بار در سال در شال ۱۹۰۴ توسط جیمز چادویک یه جود امد و رفته رقفته جای سوخت های تجدید پذیر را در سرتا سر دنیا گرفت.

نگارخانه ویرایش